sikaflex precast

Sikaflex Precast uszczelniacz do prefabrykatów

17 listopada, 2020 Autor admin Wyłączono

Sikaflex Precast – Elastyczny uszczelniacz do elementów prefabrykowanych i konstrukcji betonowych

Sikaflex Precast jest 1-składnikowym, wiążącym pod wpływem wilgoci z powietrza, elastycznym materiałem uszczelniającym.

  • Odkształcalność ±25% (ASTM C 719)
  • Dobra przyczepność do betonu
  • Dobre właściwości aplikacji

Zastosowanie Sikaflex Precast

Sikaflex Precast przeznaczony jest do uszczelniania dylatacji i połączeń pomiędzy elementami prefabrykowanymi.  

Charakterystyka / zalety

  • Odkształcalność ±25% (ASTM C 719)
  • Dobra przyczepność do betonu
  • Dobre właściwości aplikacji

Pakowanie

600 ml kiełbaska, 20 kiełbasek w kartonie

Kolor

Betonowo-szara, biała, beżowa

Baza chemiczna

Poliuretan

Czas składowania

Sikaflex Precast najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji, jeśli składowany jest w nieuszkodzonych, oryginalnych i szczelnych opakowaniach oraz w określonych warunkach.

Warunki składowania

Sikaflex® Precast należy składować w suchych warunkach w temperaturze pomiędzy +5°C a +25°C, chronić przed bezpośrenim nasłonecznieniem.

Gęstość

~ 1,60 kg/dm3(PN-EN ISO 1183-1)

Twardość Shore’a A

~ 38 (po 28 dniach)(PN-EN ISO 868)

Sieczny moduł sprężystości przy rozciąganiu

~ 0,60 MPa przy 60% wydłużenia (+23°C)(PN-EN ISO 8339)

Powrót elastyczny

~ 90%(PN-EN ISO 7389)

Odporność na propagację rozdarcia

~ 9,5 N/mm(PN-EN ISO 34)

Zdolność przenoszenia przemieszczeń

± 25%(ASTM C 719)
± 12,5%(PN-EN ISO 9047)

Temperatura użytkowania

−40°C do +70°C

Projektowanie złączy Sikaflex-u Precast

Szerokość szczeliny należy dobrać w ten sposób, aby wypełnienie mogło przenieść jej ruchy. Szerokość szczeliny powinna wynosić od 10 mm do 30 mm. Proporcja szerokości do głębokości wypełnienia powinna wynosić 2:1 (dla wyjątków patrz tabela poniżej):

Standardowa szerokość spoin pomiędzy elementami betonowymi

Odległość spoin [m]Min. szerokość spoiny [mm]Min. głębokość spoiny [mm]
 21510
 4 30 15

Wszelkie spoiny należy prawidłowo zaprojektować i zwymiarować przed ich wykonaniem, zgodnie z obowiązującymi normami. Podstawą do określenia wymaganej szerokości spoin jest typ konstrukcji i jej wymiary, parametry techniczne materiałów konstrukcyjnych oraz materiału uszczelniającego jak również warunki ekspozycji obiektu oraz spoin. 

W przypadku większych wymiarów spoin należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Sika.

Zużycie Sikaflex Precast

Długość spoiny [m] na kiełbaskę 600 mlSzerokość spoiny [mm]Głębokość spoiny [mm]
61010
41510
32010
22512
1,33015

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD USZCZELNIACZ SIKAFLEX PRECAST

Podłoże musi być czyste, suche, nośne i jednorodne, bez oleju, smaru, pyłu i luźnych cząstek. Sikaflex® Precast posiada dobrą przyczepność bez materiałów gruntujących i/lub aktywatorów. Jednakże w celu uzyskania optymalnej przyczepności oraz przy krytycznych aplikacjach o wysokich wymaganiach, jak np. budynki wielokondygnacyjne, mocno obciążone spoiny i/lub znacznym obciążeniu wodą, zalecane jest zastosowanie poniższej procedury przygotowania podłoża i/lub gruntowania: 

Podłoża porowateBeton, beton napowietrzony, tynki na bazie cementu, zaprawy i cegły należy zagruntować przy użyciu Sika® Primer-3 N, aplikując go pędzlem. Przed naniesieniem uszczelniacza pozostawić materiał gruntujący do odparowania na min. 30 minut (< 8 godzin). 

W celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji i instrukcji należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Sika. Uwaga: Materiały gruntujące poprawiają przyczepność. Nie zastępują jednak odpowiedniego oczyszczenia i przygotowania podłoża oraz nie podnoszą wytrzymałości mechanicznej podłoża.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Sprzęt i narzędzia należy oczyścić bezpośrednio po użyciu za pomocą Sika® Remover-208 i/lub Sika® TopClean T. Związany materiał można usunąć tylko mechanicznie.


KARTA TECHNICZNA