sikaflex ts plus

Sikaflex TS Plus

21 stycznia, 2016 Autor admin Wyłączono

Sikaflex TS Plus uszczelniacz do zbiorników

Sikaflex TS Plus – Jednoskładnikowy, elastyczny, poliuretanowy materiał uszczelniający

OPIS PRODUKTU
Sikaflex TS Plus jest jednoskładnikowym, trwale elastycznym materiałem uszczelniającym przeznaczonym przede wszystkim do uszczelniania
elementów stalowych zbiorników i kontenerów. Utwardzenie materiału Sikaflex  TS Plus następuje w zetknięciu z wilgocią z powietrza.
Sikaflex TS Plus jest odporny na płynną gnojowicę i nadaje się do uszczelnień systemów kanalizacyjnych i zbiorników na ścieki.

ZASTOSOWANIE
Uszczelnianie zakładów i połączeń gwintowanych zbiorników stalowych
Ochrona antykorozyjna krawędzi stalowych paneli emaliowanych, doszczelnienie systemów kanalizacyjnych, zbiorników na płynną
gnojowicę, i ścieki

CHARAKTERYSTYKA
Odkształcalność 15% (PN‐EN ISO 9047)
Odporny na ścieki komunalne, płynną gnojowicę i liczne związki chemiczne
Wysoka wytrzymałość na rozdzieranie
Wysoki moduł elastyczności

APROBATY / NORMY
Aprobata Techniczna ITB nr AT‐15‐5101/2008
Certyfikat ISEGA do kontaktu z żywnością.
Zgodny z wymogami DIBT do kontaktu ze ściekami.
Spełnia wymogi BS 6920 (kontakt z wodą pitną).
Sprawdzona odporność chemiczna na gnojowicę.
Sprawdzona odporność chemiczna na płyny z kiszonki.

DANE PRODUKTU
POSTAĆ / KOLORY Biała, ciemnobrązowa, szara (betonowa), czarna
OPAKOWANIA 600 ml kiełbaski, 20 sztuk w pudełku
SKŁADOWANIE Produkt przechowywany z dala od wilgoci i źródeł ciepła, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od +5 do +25°C, najlepiej zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

DANE TECHNICZNE

BAZA CHEMICZNA Poliuretan
GĘSTOŚĆ ~ 1,23 kg/dm3 (CQP1) 006‐4, PN‐EN ISO 1183‐1)
STABILNOŚĆ 0 mm (20 mm profil, 50°C) (CQP 061‐4, PN‐EN ISO 7390)
CZAS NASKÓRKOWANIA ~ 5 godzin2) (CQP 019‐1)
SZYBKOŚĆ UTWARDZANIA ~ 2 mm / 24h2) (CQP 049‐1)
ODKSZTAŁCALNOŚĆ ± 15% (PN‐EN ISO 9047)
TWARDOŚĆ SHORE A ~ 40 po 28 dniach2) (CQP 023‐1, PN‐EN ISO 868)
WYTRZYMAŁOŚĆ NA PROPAGACJĘ
ROZDZIERANIA ~ 8 N/mm 2) (CQP 045‐1, PN‐EN ISO 34‐1)
SIECZNY MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI ~ 0,75 MPa przy 100% wydłużeniu2), 3) (CQP 020‐1, PN‐EN ISO 8339)
WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU ~ 750%2) (CQP 036‐1, PN‐EN ISO 37)
POWRÓT ELASTYCZNY > 80%2), 3) (CQP 018‐1, PN‐EN ISO 7389)
TEMPERATURA APLIKACJI +5°C do +40°C, min. 3°C powyżej punktu rosy
TEMPERATURA UŻYTKOWANIA Warunki suche: ‐40°C ÷ +70°C

W przypadku uszczelniania silosów na kiszonkę bez izolacji termicznej i narażeniu na działanie wysokiej temperatury zewnętrznej, reakcja
wewnątrz silosu może doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnej maksymalnej temperatury użytkowania. Może to doprowadzić do
depolimeryzacji i zniszczenia uszczelnienia w górnych strefach silosu, gdzie temperatura i obciążenie chemiczne jest największe.

ODPORNOŚĆ
Odporny na wodę, wodę morską, płynną gnojowicę, rozcieńczone ługi, wodę obojętną, rozcieńczone detergenty i ścieki komunalne. W zakresie odporności na rozcieńczone kwasy należy skontaktować się z przedstawicielem Sika.
Nie jest odporny na alkohol, kwasy organiczne, skoncentrowane ługi i kwasy, chlorowane i aromatyczne węglowodory.
Uwaga: Działanie mieszaniny agresywnych związków chemicznych jest zawsze bardzo skomplikowane, dlatego cała konstrukcja i materiały użyte do budowy zbiornika powinny być każdorazowo odpowiednio dobrane do indywidualnej sytuacji.

INFORMACJE O SYSTEMIE

ZUŻYCIE / PROJEKTOWANIE SZCZELINY
Do całego procesu budowlanego stosuje się odpowiednie przepisy i procedury patrz np. DIN 11622, aneks 1. Materiał uszczelniający powinien
być włączony do projektu konstrukcyjnego zbiornika. Należy zwrócić szczególną uwagę na podstawę zbiornika gdzie występują
największe odkształcenia. Ze względu na dużą powierzchnię kontaktu z medium agresywnym należy dobierać materiały uszczelniające o
sprawdzonej, długotrwałej odporności chemicznej. Materiał może być poddawany naprężeniom i ciśnieniu dopiero po całkowitym utwardzeniu. W przeciwnym przypadku może być zaburzona przyczepność materiału uszczelniającego do podłoża.
W szczelinach podlegających przemieszczeniom należy stosować podparcie wypełnienia z materiału kompatybilnego z uszczelnieniem, o zamkniętej strukturze np. Sika® Rundschnur – sznur ze spienionego polietylenu.

INSTRUKCJA APLIKACJI

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA /GRUNTOWANIE
Podłoże musi być czyste i suche, jednorodne, wolne od zatłuszczeń, pyłu i luźnych cząstek. Farby, mleczko cementowe, luźno związane z podłożem cząstki należy bezwzględnie usunąć.
Podłoża nieporowate:
Stal lakierowana, stal nierdzewna, stal ocynkowana, aluminium, anodowane aluminium, powłoki proszkowe lub płytki szkliwione należy oczyścić i aktywować Sika Aktivator‐205, naniesionym przy użyciu czystej szmatki.
Metale jak miedź, brąz, ZnAl, itp. należy oczyścić i aktywować Sika Aktivator‐205, naniesionym przy użyciu czystej szmatki. Po odparowaniu
(minimum 15 minut) nanieść Sika® Primer‐3 N przy użyciu pędzla i odczekać do odparowania minimum 30 minut (maksymalnie 8 godzin).
Do gruntowania PCW należy użyć Sika® Primer‐215 i odczekać do odparowania rozpuszczalnika przynajmniej 30 minut (maksymalnie 8
godzin).
Podłoża porowate:
Beton, beton napowietrzony, zaprawy cementowe, tynki, cegły itp. należy zagruntować Sika® Primer‐3 N przy użyciu pędzla i odczekać do odparowania rozpuszczalnika, co najmniej 30 minut (maksimum 8 godzin).
Uwaga: Preparaty gruntujące tylko polepszają przyczepność, nie zastępują oczyszczenia powierzchni i nie poprawiają znacząco wytrzymałości spoiny.

TEMPERATURA PODŁOŻA /OTOCZENIA
Minimum +5°C / Maksimum +40°C
WILGOTNOŚĆ PODŁOŻA Podłoże musi być suche.

METODA APLIKACJI / NARZĘDZIA
Sikaflex TS Plus jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Po odpowiednim przygotowaniu szczeliny Sikaflex TS Plus wyciskać
z pistoletu. Powierzchnię wypełnienia można wygładzić za pomocą szpachelki lub specjalnego preparatu (np. Sika® Tooling Agent N). Podczas obróbki materiał wypełniający należy wcisnąć mocno w szczelinę. Nie stosować do wygładzania materiałów rozpuszczalnikowych.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Sprzęt i narzędzia należy oczyścić bezpośrednio po aplikacji za pomocą Sika Remover 208 / Sika TopClean‐T. Związany materiał można usunąć tylko mechanicznie.