sikaflex 521

Sikaflex 521 FC

1 października, 2013 Autor admin Wyłączono

Sikaflex 521 FC

Materiał do wykonywania trwałych, elastycznych uszczelnień takich materiałów jak: drewno, różnego rodzaju metale, metale zagruntowane, pokryte powłokami lakierniczymi, materiały ceramiczne i tworzywa sztuczne.

Sikaflex 521 jest bezbarwny więc ma wszechstronne zastosowanie.

Zalety produktu
– jednoskładnikowy
– odporny na starzenie i warunki atmosferyczne
– dobra przyczepność do wielu powierzchni, bez konieczności ich wcześniejszego przygotowania
– elastyczny
– może być malowany
– może być piaskowany
– bezzapachowy
– nie powodujący korozji
– bezbarwny

Kolor: sikaflex 521 bezbarwny Opakowanie: 300 ml

Odporność Chemiczna
Sikaflex 521UV jest odporny na wodę słodką i morską, warunki atmosferyczne, ścieki przemysłowe i komunalne, detergenty, środki myjące i czyszczące jak również rozcieńczone kwasy i zasady. Przez krótki czas wykazuje odporność chemiczną na paliwa i oleje mineralne, tłuszcze roślinne i zwierzęce. Nie jest odporny na kwasy organiczne i alkohole, stężone zasady i kwasy mineralne oraz rozpuszczalniki. Powyższe informacje są wytycznymi
ogólnymi, szczegółowe zalecenia dostępne na życzenie.

Sposób Nakładania

Przygotowanie powierzchni  Powierzchnie uszczelnianych elementów konstrukcyjnych musza być czyste, suche oraz wolne od kurzu i tłuszczu. Przyczepnośćuszczelniacza może być poprawiona poprzez zastosowanie Sika® Hybrid Aktivator (środka odtłuszczającego i aktywującego) i ewentualnie właściwego podkładu Sika® Primer.

Nakładanie
Sikaflex 521UV nakładać przy użyciu ręcznego lub pneumatycznego pistoletu do wyciskania. Końcówkę dyszy podającej masę przyciąć stosownie do żądanej grubości warstwy uszczelniacza. Podczas nakładania nie dopuścić do uwięzienia baniek powietrza pod masą Sikaflex-u. Raz otwarte opakowanie, powinno być możliwie szybko zużyte.
W czasie pracy temperatura uszczelnianych elementów i masy Sikaflex powinna znajdować się w granicach od +15 do +25°C. Nie nakładać masy w temperaturze otoczenia poniżej 5°C i powyżej 35°C.

Wygładzanie
Do wygładzania spoiny (fugi)zaleca się stosowanie preparatu o nazwie Sika® Abglattmittel (Sika® Tooling Agent). Wygładzanie spoiny (fugi) należy przeprowadzić przed powierzchniowym związaniem Sikaflexu.

Czyszczenie

Po zakończonym procesie uszczelniania używane narzędzia mogą zostać oczyszczone z resztek nieutwardzonej masy przy pomocy środka Sika Remover- 208. Utwardzony Sikaflex usuwa się w sposób mechaniczny (szlifowanie, wycinanie). W przypadku bezpośredniego kontaktu Sikaflexu 521UV ze skórą, należy usunąć go z powierzchni skóry i przemyć wodą z użyciem mydła, środka czyszczącego do rąk lub Sika® Handclean. Nie należy używać do tego celu żadnego z rozpuszczalników.

Malowanie

Sikaflex 521UV może być malowany w stanie niezwiązanym (podczas czasu przylepności). W tym przypadku niezbędne jest przeprowadzenie testów zgodności. Malowanie proszkowe lub lakierami piecowymi może być przeprowadzone tylko po całkowitym utwardzeniu się Sikalfexu. Polakierowana powierzchnia może być narażona na pęknięcia, spowodowane niższą elastycznością farby niż uszczelniacza