Sikaflex PRO 3 uszczelniacz przemysłowy

9 maja, 2013 Autor admin Wyłączono

Sikaflex PRO 3

Sikaflex PRO 3 (dawniej Sikaflex PRO 3 WF) to jednoskładnikowy, elastyczny uszczelniacz poliuretanowy

Opis produktu
Sikaflex PRO 3 to jednoskładnikowy, wiążący pod wpływem wilgoci z powietrza, elastyczny materiał uszczelniający na bazie poliuretanu o wysokiej odporności mechanicznej. Nadaje się do stosowania w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.

Zastosowanie
Sikaflex PRO 3  jest uniwersalnym materiałem uszczelniającym używanym do:

 • Dylatacji i nacięć w posadzkachsikaflex pro 3 - dylatacja
 • Szczelin wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń obciążonych ruchem pieszym i kołowym (parkingi)
 • Uszczelnień połączeń elementów betonowych
 • Magazynów i hal produkcyjnych
 • Posadzek przemysłowych w przemyśle spożywczym
 • Płytek ceramicznych w budynkach użyteczności publicznej
 • Oczyszczalni ścieków
 • Konstrukcji tunelowych i mostowych

Właściwości

 •   Odkształcalność 25%
 •   Utwardzanie bez wydzielania mikropęcherzyków gazu
 •   Doskonałe własności aplikacyjne
 •   Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna
 •   Doskonała przyczepność do różnych podłoży

Sikaflex PRO 3  / Dane produktu

Postać: Barwa Biała, betonowo – szara, szara, czarna
Opakowanie 600 ml kiełbaski po 20 sztuk w kartonie.

Warunki składowania /Czas przydatności do użycia
Produkt przechowywany z dala od wilgoci i źródeł ciepła, w fabrycznie zamkniętym
opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze +10°C ÷ +25°C,
chroniony przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym najlepiej użyć
w ciągu 15 miesięcy od daty produkcji.

Dane techniczne
Baza chemiczna Wiążący pod wpływem wilgoci, jednoskładnikowy poliuretan.
Gęstość 1,3 kg/l (dla barwy betonowo – szarej) (DIN 53 479 B)
Czas naskórkowania ~90 minut (w +23°C, 50% w.w.)
Szybkość utwardzania ~2 mm na dobę (w +23°C, 50% w.w.)
Możliwość odkształcenia 25%
Wymiary szczeliny Minimalna szerokość 10 mm / Maksymalna szerokość 35 mm
* Wymiary rekomendowane, dotyczące szczelin dylatacyjnych/pracujących. Dopuszczalne jest uszczelnianie także szczelin i pęknięć o wymiarach znacznie mniejszych.
Stabilność 0 mm, bardzo dobra (DIN EN ISO 7390)
Temperatura użytkowania -40°C ÷ +70°C

 

sikaflex pro 3 dylatacja

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozdzieranie ~8 N/mm (w +23°C, 50% w.w.) (DIN 53 515)
Twardość Shore A ~35 po 28 dniach (w +23°C, 50% w.w.) (DIN 53 505)
Moduł sprężystości E ~0,5 N/mm² przy wydłużeniu 100% (w +23°C, 50% w.w.) (DIN EN ISO 8340)
Wydłużenie przy zerwaniu ~700% (w +23°C, 50% w.w.) (DIN 53 504)
Powrót poodkształceniowy >80% (w +23°C, 50% w.w.) (DIN EN ISO 7389 B)

Odporność
Odporność chemiczna: Odporny na wodę, wodę morską, rozcieńczone ługi, wodę wapienną, neutralne wodne dyspersje detergentów. Nieodporny na alkohole, kwasy organiczne, stężone ługi i kwasy, węglowodory chlorowane i aromatyczne.

Sikaflex PRO 3 

Informacje o systemie/Szczegóły aplikacji

Zużycie / projektowanie szczeliny
Szczeliny <10 mm służą określeniu miejsca pęknięć i nie są traktowane jako dylatacje pracujące. Szerokość szczeliny należy mierzyć w momencie aplikacji kitu (zalecana temperatura +10°C).
Dla różnicy temperatur 40°C Odległość między szczelinami 2 m 4 m 6 m 8 m 10 m
Minimalna szerokość szczeliny 10 mm 10 mm 10 mm 15 mm 20 mm
Głębokość wypełnienia 10 mm 10 mm 10 mm 12 mm 15 mm

Dla aplikacji zewnętrznej (maksymalna różnica temperatury 80°C)
Odległość między szczelinami 2 m 4 m 5 m 6 m 8 m
Minimalna szerokość szczeliny 10 mm 15 mm 18 mm 20 mm 30 mm
Głębokość wypełnienia 10 mm 12 mm 15 mm 15 mm 25 mm

Szczelinę należy starannie zwymiarować. Przy kalkulacji wymaganej szerokości szczeliny należy wziąć pod uwagę właściwości techniczne materiału wypełniającego, warunki podłoża, czynniki oddziałujące na elementy budowli ich konstrukcję i wymiary
Szerokość szczeliny 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm
Głębokość szczeliny 10 mm 12-15 mm 17 mm 20 mm 25 mm
Długość wypełnienia z opakowania 600 ml
~6 m ~2,5–3,0 m ~1,8 m 1,2 m ~0,8 m

Podparcie wypełnienia: stosować wyłącznie materiał kompatybilny z uszczelnieniem, o zamkniętej strukturze, Sika® Rundschnur – sznur ze spienionego polietylenu.
Wypełnienie szczeliny na płasko zmniejsza ryzyko potykania się i zapobiega zbieraniu się brudu

Wypełnienie szczeliny obciążonej mechanicznie
Jakość podłoża Podłoże musi być czyste i suche, jednorodne, wolne od zatłuszczeń, pyłu i luźnych cząstek.
Farby, mleczko cementowe, luźno związane z podłożem cząstki należy bezwzględnie usunąć.

Sikaflex PRO 3 przygotowanie podłoża

Podłoża nie porowate
Jak metale, powłoki proszkowe itp. muszą być delikatnie uszorstnione drobnym ścierniwem i oczyszczone ściereczką nasączoną Sika® Cleaner-205. Po odczekaniu do odparowania rozpuszczalnika (co najmniej 15 minut) należy
nanieść na podłoże za pomocą pędzla Sika Primer -3 N i ponownie odczekać do odparowania rozpuszczalnika przynajmniej 15 minut (maksymalnie 8 godzin) Do gruntowania PCW należy użyć Sika Primer-215 i odczekać do odparowania rozpuszczalnika przynajmniej 15 minut (maksymalnie 8 godzin).

Podłoża porowate
Jak beton, zaprawy na bazie cementu, cegły itp. należy zagruntować za pomocą pędzla Sika® Primer-3 N i odczekać do odparowania rozpuszczalnika, co najmniej 15 minut (maksimum 8 godzin).
Primery tylko polepszają przyczepność, nie zastępują oczyszczenia powierzchni i nie poprawiają wytrzymałości podłoża.

Warunki aplikacji
Temperatura podłoża Minimum +5°C / Maksimum +40°C
Temperatura otoczenia Minimum +5°C / Maksimum +40°C
Wilgotność podłoża: Podłoże powinno być suche.

Instrukcja aplikacji
Sposoby aplikacji /narzędzia
Sikaflex PRO 3 WF jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Po odpowiednim przygotowaniu szczeliny, należy wcisnąć w nią na odpowiednią głębokość materiał podpierający (Sika Rundschnur) i jeżeli jest to konieczne
zagruntować. Sikaflex wyciskać z pistoletu w taki sposób, aby zapewnić pełny kontakt kitu ze ściankami dylatacji. Unikać zamykania bąbelków powietrza w objętości wypełnienia. Taśmę ochronną należy usunąć, kiedy kit jeszcze jest miękki. Powierzchnię wypełnienia można wygładzić za pomocą specjalnego preparatu.