sikaflex tank n

Sikaflex Tank N uszczelniacz chemoodporny

19 listopada, 2020 Autor admin Wyłączono

Sikaflex Tank N materiał dylatacyjny

Sikaflex Tank N – jednoskładnikowy, elastyczny, materiał uszczelniający połączenia narażone na działanie substancji chemicznych

Sikaflex Tank N jest jednoskładnikowym, wiążącym pod wpływem wilgoci z powietrza, elastycznym materiałem uszczelniającym.

  • Wysoka odporność chemiczna
  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna
  • Przemieszczenia ± 25% wg PN‐EN ISO 9047

Zastosowanie Sikaflex Tank N

Sikaflex Tank N przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców.   Sikaflex® Tank N przeznaczony jest stosowany w miejscach składowania, napełniania i obróbki cieczy zanieczyszczających wodę, takich jak: szczeliny posadzek na stacjach benzynowych, stacjach tankowania, w obudowach bezpieczeństwa, składach beczek, warsztatach, szczeliny dylatacyjne i przylegające w garażach i na parkingach.  

Charakterystyka / zalety

  • Wysoka odporność chemiczna
  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna
  • Przemieszczenia ± 25% wg PN‐EN ISO 9047
  • Dobre własności aplikacyjne

Pakowanie

600 ml opakowania foliowe20 opakowań foliowych w pudełku

Kolor

Szara (betonowa), czarna

Baza chemiczna

Poliuretan

Czas składowania

Sikaflex Tank N przechowywany w fabrycznie zamkniętym, nieuszkodzonym, szczelnym opakowaniu, w odpowiednich warunkach najlepiej zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.

Warunki składowania

Sikaflex® Tank N powinien być składowany w suchych warunkach, zabezpieczony przez bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, w temperaturze pomiędzy +5 °C i +25 °C.

Gęstość

~1,50 kg/dm3(PN-EN ISO 1183-1)

Podparcie wypełnienia

Stosować materiał o zamkniętej strukturze, sznur ze spienionego polietylenu.

Spływność

0 mm (profil 20 mm, w 50 °C)(PN-EN ISO 7390)

Temperatura otoczenia

Minimum +5 °C / Maksimum +40 °C

Temperatura podłoża

Minimum +5 °C / Maksimum +40 °C

Temperatura podłoża musi być o co najmniej 3 °C wyższa od temperatury punktu rosy.

Szybkość utwardzania

~ 2,5 mm na 24 godziny (w 23 °C i 50% w.w.)(CQP 049-2)

Czas naskórkowania

~ 90 minut (w 23 °C i 50% w.w.)(CQP 019-1)

Zużycie Sikaflex Tank N

Długość wypełnienia w [m] opakowanie foliowe (600 ml)Szerokość szczeliny [mm]Głębokość szczeliny [mm]
61010
3,31512
1,92016
1,22520
0,83024

Podano wartości teoretyczne, rzeczywiste wartości mogą się różnić ze względu na porowatość i nierówności podłoża, straty podczas nanoszenia, itp.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD SIKAFLEX TANK N

Podłoże musi być czyste, suche, mocne i jednorodne, bez smarów, olejów, luźnych cząstek, pyłu. Odspajające się powłoki, mleczko cementowe, stare materiały uszczelniające i inne zanieczyszczenia, które mogą mieć wpływ na przyczepność należy usunąć. Podłoże musi mieć wystarczającą wytrzymałość, aby przenieść naprężenia wywoływane przez materiał uszczelniający podczas przemieszczeń.

Podłoże można oczyścić takimi metodami jak: szczotkowanie, szlifowanie, piaskowanie lub innymi, odpowienimi metodami mechanicznymi. W przypadku podłoży nieporowatych uszorstnić powierzchnię poprzez przeszlifowanie drobnym papierem ściernym w celu uzyskania optymalnej przyczepności.

Przed naniesieniem materiałów gruntujących/aktywatorów lub Sikaflex® Tank N należy dokładnie usunąć pył, luźny i kruchy materiał z całej powierzchni.

Sikaflex® Tank N jest dopuszczony do stosowania w miejscach składowania, napełniania i obsługi cieczy zanieczyszczających wodę na niepowlekanych, odpornych na ciecze prefabrykowanych elementach betonowych klasy ≥ C35/C45, ≤ C50/60 (PN‐EN 206‐1), według DIN 1045 określanych jako „FD” (odporny na ciecze) lub „FDE” (badany na penetrację, odporny na ciecze beton).  

Podłoża nieporowate

Płytki szkliwione, powłoki proszkowe, aluminium, aluminium anodowane, stal nierdzewna, stal galwanizowana itp. muszą być oczyszczone i przetarte ściereczką nasączoną Sika® Aktivator-205. Przed rozpoczęciem uszczelniania należy odczekać do odparowania rozpuszczalnika przynajmniej 15 minut (maksimum 6 godzin).

Inne metale takie jak miedź, brąz, blachy tytanowocynkowe należy oczyścić i aktywować materiałem Sika® Aktivator-205, naniesionym przy użyciu czystej ściereczki. Po odparowaniu (minimum 15 minut, maksimum 6 godzin) nanieść Sika® Primer-3 N przy użyciu pędzla i odczekać do odparowania minimum 30 minut (maksimum 8 godzin).

Do gruntowania PCW należy stosować materiał Sika® Primer-215 nanoszony za pomocą czystego pędzla. Przed rozpoczęciem uszczelniania należy odczekać do odparowania rozpuszczalnika przynajmniej 30 minut (maksymalnie 8 godzin).

Podłoża porowate Beton, beton napowietrzony, zaprawy na bazie cementu, cegły, itp. należy zagruntować materiałem Sika® Primer-215 lub Sika® Primer-3 N nanoszonym za pomocą pędzla. Przed rozpoczęciem uszczelniania należy odczekać do odparowania rozpuszczalnika przynajmniej 30 minut (maksymanie 8 godzin).

Uwaga: materiały gruntujące nie zastępują dokładnego oczyszczenia i przygotowania powierzchni i nie poprawiają wytrzymałości podłoża.

Aby uzyskać szczegółowe informacje prosimy o kontakt z przedstawicielem Sika.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Sprzęt i narzędzia należy czyścić bezpośrednio po aplikacji za pomocą Sika® Remover-208. Związany materiał można usunąć tylko mechanicznie.

Do czyszczenia skóry stosować Sika® Cleaning Wipes-100.


KARTA TECHNICZNA