Sikaflex Fix klej poliuretanowy

Sikaflex Fix Uniwersalny, poliuretanowy klej uszczelniający

Opis produktu
Sikaflex Fix jest uniwersalnym, jednoskładnikowym klejem poliuretanowym. Utwardza się pod wpływem wilgoci w otoczeniu
tworząc trwały elastomer. Sikaflex Fix jest produkowany zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością i Środowiskiem według
norm ISO 9001/14001 oraz programem „responsible care”.

Właściwości
– Technologia poliuretanowa
– Ekonomiczny
– Łatwy w użyciu
– neutralny zapach
– Niekorozyjny
– Malowany
– Monza piaskować
– Dobra przyczepność do szerokiej gamy podłoży: metalu, powłok lakierniczych, materiałów ceramicznych i tworzyw sztucznych

Zastosowanie
Sikaflex Fix jest uniwersalnym klejem uszczelniającym o szerokim zakresie zastosowań w pojazdach. Zaleca się przeprowadzenie testów dla aktualnie panujących warunków i wybranych powierzchni w celu zapewnienia optymalnej przyczepności i właściwego doboru materiałów. Przed zastosowaniem na powierzchnie przezroczyste lub narażone na bezpośrednie nasłonecznienie należny sprawdzić zalecenia producentów tych podłoży.

Mechanizm utwardzania
Sikaflex Fix utwardza się poprzez reakcje z wilgocią zawarta w powietrzu. W niskich temperaturach zawartość wody w powietrzu jest z zasady niższa co spowalnia proces utwardzania.

Odporność chemiczna
Sikaflex Fix jest odporny na wodę słodka, morska, wapienna, ścieki, rozcieńczone kwasy i zasady. Przez krótki czas wykazuje
odporność na paliwa, oleje mineralne, tłuszcze roślinne i zwierzęce. Nie jest odporny na kwasy organiczne, alkohol, stężone kwasy mineralne,
substancje żrące i rozpuszczalniki.

Sposób nakładania
Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie muszą być czyste, suche oraz wolne od kurzu i tłuszczu. Powierzchnie należny przygotowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w Przewodniku Przygotowania Powierzchni.

Nakładanie
Przekłuć membranę kartusza. Przyciąć czubek końcówki do zadanej wielkości ścieżki kleju i nakładać przy użyciu odpowiedniego wyciskacza
ręcznego lub pneumatycznego zwracając uwagę, by w ścieżce kleju nie powstawały bąble powietrza. Po otwarciu, opakowanie należny zużyć w
relatywnie krótkim czasie. Optymalna temperatura podłoża i kleju mieści się w przedziale od 15°C do 25°C.

Wygładzanie
Nakładanie i wygładzanie spoiny (fugi) należny przeprowadzić w ramach czasu otwartego. Do wygładzania spoiny (fugi) zaleca
sie stosowanie Sika Tooling Agent N a inne produkty należny przetestować w celu sprawdzenia ich kompatybilności.

Czyszczenie
Nieutwardzony Sikaflex Fix usuwa się z narzędzi przy pomocy preparatu Sika® Remover-208 lub innego odpowiedniego srodka.
Utwardzony Sikaflex Fix można osunąć wyłącznie mechanicznie. Ręce i odsłoniętą skórę należny natychmiast oczyścić ręcznikami
Sika Handclean lub odpowiednimi przemysłowymi środkami czystości do rak i woda. Nie używać rozpuszczalników!

Malowanie
Sikaflex Fix można malować w chwili powstania naskórka. Lakier należny przetestować pod katem kompatybilności przeprowadzając
odpowiedni próby. W związku z tym w przypadku gdy lakier wymaga wypalenia, należny odczekać do pełnego utwardzenia się kleju.
Na lakierowanej powierzchni mogą pojawić się spękania wynikające z niższej elastyczności farby niż uszczelniacza, co jest typowe i nie
powinno być niezrozumiałe.

Charakterystyka Techniczna

Charakterystyka chemiczna Poliuretan jednoskładnikowy
Kolor (CQP1 001-1) Biały, szary, czarny
Mechanizm utwardzania Wchłanianie wilgoci z powietrza
Gęstość (nieutwardzony) (CQP 006-4) ok. 1.3 kg/l
Stabilność (Non-sag) Dobra
Temperatura nakładania 5 – 45°C
Tworzenie naskórka2 (CQP 019-1) ok. 30 min
Czas otwarty2 (CQP 526-1) ok. 25 min
Szybkość utwardzania (CQP 049-1) Tabela nr 1
Skurcz (CQP 014-1) ok. 6%
Twardość Shore A (CQP 023-1 / ISO 868) ok. 35
Wytrzymałość na rozciąganie (CQP 036-1 / ISO 37) ok. 1,4 MPa
Wydłużenie do zerwania (CQP 036-1 / ISO 37) ok. 650%
Odporność na rozdzieranie (CQP 045-1 / ISO 34) ok. 7 N/mm
Odporność termiczna (CQP 513-1)
Temperatura użytkowa od -40°C do +90°C