sikaflex fix

Sikaflex Fix

21 stycznia, 2016 Autor admin Wyłączono

Sikaflex Fix klej poliuretanowy

Sikaflex Fix Uniwersalny, poliuretanowy klej uszczelniający

Opis produktu
Sikaflex Fix jest uniwersalnym, jednoskładnikowym klejem poliuretanowym. Utwardza się pod wpływem wilgoci w otoczeniu
tworząc trwały elastomer. Sikaflex Fix jest produkowany zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością i Środowiskiem według
norm ISO 9001/14001 oraz programem „responsible care”.

Właściwości
– Technologia poliuretanowa
– Ekonomiczny
– Łatwy w użyciu
– neutralny zapach
– Niekorozyjny
– Malowany
– Monza piaskować
– Dobra przyczepność do szerokiej gamy podłoży: metalu, powłok lakierniczych, materiałów ceramicznych i tworzyw sztucznych

Zastosowanie
Sikaflex Fix jest uniwersalnym klejem uszczelniającym o szerokim zakresie zastosowań w pojazdach. Zaleca się przeprowadzenie testów dla aktualnie panujących warunków i wybranych powierzchni w celu zapewnienia optymalnej przyczepności i właściwego doboru materiałów. Przed zastosowaniem na powierzchnie przezroczyste lub narażone na bezpośrednie nasłonecznienie należny sprawdzić zalecenia producentów tych podłoży.

Mechanizm utwardzania
Sikaflex Fix utwardza się poprzez reakcje z wilgocią zawarta w powietrzu. W niskich temperaturach zawartość wody w powietrzu jest z zasady niższa co spowalnia proces utwardzania.

Odporność chemiczna
Sikaflex Fix jest odporny na wodę słodka, morska, wapienna, ścieki, rozcieńczone kwasy i zasady. Przez krótki czas wykazuje
odporność na paliwa, oleje mineralne, tłuszcze roślinne i zwierzęce. Nie jest odporny na kwasy organiczne, alkohol, stężone kwasy mineralne,
substancje żrące i rozpuszczalniki.

Sposób nakładania
Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie muszą być czyste, suche oraz wolne od kurzu i tłuszczu. Powierzchnie należny przygotowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w Przewodniku Przygotowania Powierzchni.

Nakładanie
Przekłuć membranę kartusza. Przyciąć czubek końcówki do zadanej wielkości ścieżki kleju i nakładać przy użyciu odpowiedniego wyciskacza
ręcznego lub pneumatycznego zwracając uwagę, by w ścieżce kleju nie powstawały bąble powietrza. Po otwarciu, opakowanie należny zużyć w
relatywnie krótkim czasie. Optymalna temperatura podłoża i kleju mieści się w przedziale od 15°C do 25°C.

Wygładzanie
Nakładanie i wygładzanie spoiny (fugi) należny przeprowadzić w ramach czasu otwartego. Do wygładzania spoiny (fugi) zaleca
sie stosowanie Sika Tooling Agent N a inne produkty należny przetestować w celu sprawdzenia ich kompatybilności.

Czyszczenie
Nieutwardzony Sikaflex Fix usuwa się z narzędzi przy pomocy preparatu Sika® Remover-208 lub innego odpowiedniego srodka.
Utwardzony Sikaflex Fix można osunąć wyłącznie mechanicznie. Ręce i odsłoniętą skórę należny natychmiast oczyścić ręcznikami
Sika Handclean lub odpowiednimi przemysłowymi środkami czystości do rak i woda. Nie używać rozpuszczalników!

Malowanie
Sikaflex Fix można malować w chwili powstania naskórka. Lakier należny przetestować pod katem kompatybilności przeprowadzając
odpowiedni próby. W związku z tym w przypadku gdy lakier wymaga wypalenia, należny odczekać do pełnego utwardzenia się kleju.
Na lakierowanej powierzchni mogą pojawić się spękania wynikające z niższej elastyczności farby niż uszczelniacza, co jest typowe i nie
powinno być niezrozumiałe.

Charakterystyka Techniczna

Charakterystyka chemiczna Poliuretan jednoskładnikowy
Kolor (CQP1 001-1) Biały, szary, czarny
Mechanizm utwardzania Wchłanianie wilgoci z powietrza
Gęstość (nieutwardzony) (CQP 006-4) ok. 1.3 kg/l
Stabilność (Non-sag) Dobra
Temperatura nakładania 5 – 45°C
Tworzenie naskórka2 (CQP 019-1) ok. 30 min
Czas otwarty2 (CQP 526-1) ok. 25 min
Szybkość utwardzania (CQP 049-1) Tabela nr 1
Skurcz (CQP 014-1) ok. 6%
Twardość Shore A (CQP 023-1 / ISO 868) ok. 35
Wytrzymałość na rozciąganie (CQP 036-1 / ISO 37) ok. 1,4 MPa
Wydłużenie do zerwania (CQP 036-1 / ISO 37) ok. 650%
Odporność na rozdzieranie (CQP 045-1 / ISO 34) ok. 7 N/mm
Odporność termiczna (CQP 513-1)
Temperatura użytkowa od -40°C do +90°C