Sikaflex 118 Extreme Grab gęsty klej montażowy

25 października, 2018 Autor admin Wyłączono

Sikaflex 118 Extreme Grab klej montażowy

Sikaflex 118 Extreme-Grab

SIKAFLEX 118 KLEJ MONTAŻOWY, POLIMEROWY

OPIS PRODUKTU
Sikaflex 118 ExtremeGrab jest gęstym, mocnym klejem montażowym o bardzo wysokiej przyczepności początkowej, przeznaczonym do klejenia większości materiałów do typowych podłoży budowlanych. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz.

ZASTOSOWANIA
Sikaflex 118 Extreme Grab przeznaczony jest do klejenia wewnątrz i na zewnątrz różnych elementów, jak:
kamienie, cegły, parapety, progi, lustra, drewniane listwy, ciężkie profile, itp.
Sikaflex-118 Extreme Grab przeznaczony jest do klejenia betonu, zaprawy, kamieni naturalnych, klinkieru,
elementów włókno-cementowych, ceramiki, drewna i metali, szkła.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY
▪ Bardzo wysoka przyczepność początkowa
▪ Możliwość przyklejania ciężkich elementów bez tymczasowego mocowania
▪ Dobra urabialność
▪ Bardzo niska emisja
▪ Mocne i elastyczne połączenie

INFORMACJE ŚRODOWISKOWE
▪ EMICODE EC1PLUS
▪Klasa A+ zgodnie z francuskimi przepisami dotyczącymi emisji LZO

APROBATY / NORMY
Materiał uszczelniający do aplikacji zewnętrznych i
wewnętrznych klasa EXT-INT CC 20HM wg normy PNEN
15651-1:2012, deklaracja właściwości użytkowych
w oparciu o ocenę przeprowadzoną przez notyfikowane
laboratorium, oznakowany znakiem C

INFORMACJE O PRODUKCIE
Baza chemiczna Polimer zakończony silanem
Pakowanie Kartusze 290 ml, 12 kartuszy w pudełku
Barwa Biała

INSTRUKCJA APLIKACJI SIKAFLEXU 118

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże musi być czyste, suche, mocne i jednorodne, bez smarów, olejów, luźnych cząstek, pyłu. Odspajające się powłoki, mleczko cementowe, stare materiały uszczelniające i inne zanieczyszczenia, które mogą mieć wpływ na przyczepność należy usunąć. W celu uzyskania optymalnej przyczepności a także w
przypadku aplikacji o wysokich wymaganiach, przy dużych obciążeniach połączeń konieczne jest zastosowanie gruntowania i/lub aktywacji:

Podłoża nieporowate
Aluminium, aluminium anodowane, stal nierdzewna, stal ocynkowana, metale pokryte powłokami proszkowymi lub płytki szkliwione, lekko uszorstnić powierzchnię drobnoziarnistym padem ściernym. Oczyścić i aktywować materiałem Sika® Aktivator-205, naniesionym czystą ściereczką. Przed aplikacją kleju należy odczekać do odparowania środka, co najmniej 15 minut (maksimum 6 godzin).
Inne metale takie jak miedź, brąz, blachy tytanowocynkowe należy oczyścić i aktywować materiałem Sika
® Aktivator-205, naniesionym przy użyciu czystej szmatki. Po odparowaniu (minimum 15 minut) nanieść
Sika® Primer-3 N przy użyciu pędzla i odczekać do odparowania minimum 30 minut (maksimum 8 godzin). PCW należy oczyścić i zagruntować materiałem Sika® Primer-215 za pomocą pędzla i odczekać do odparowania minimum 15 minut (maksimum 8 godzin).

Podłoża porowate
Beton, beton napowietrzony, tynki na bazie cementu, zaprawy i cegły należy zagruntować za pomocą pędzla
materiałem Sika® Primer-3 N. Przed aplikacją kleju należy odczekać do odparowania środka, co najmniej 30
minut (maksimum 8 godzin).
Uwaga: materiały gruntujące tylko poprawiają przyczepność, nie zastępują prawidłowego oczyszczenia powierzchni i nie poprawiają wytrzymałości podłoża.

SIKAFLEX 118 METODY i NARZĘDZIA APLIKACJI

Po odpowiednim przygotowaniu podłoża, przygotować kartusz, umieścić w pistolecie i dopasować dyszę.
Nanieść Sikaflex 118 Extreme Grab w postaci trójkątnych ścieżek, pasów lub kropli w odstępach kilku centymetrów. Docisnąć łączone elementy do momentu rozpoczęcia naskórkowania. Nieprawidłowo ustawiony element można łatwo odkleić i skorygować jego położenie w ciągu kilku pierwszych minut po aplikacji. W razie konieczności w początkowej fazie wiązania kleju, można użyć taśmy, klinów lub podpór aby utrzymać klejone elementy w odpowiedniej pozycji. Świeże, niezwiązane pozostałości kleju należy jak najszybciej usunąć z powierzchni. Końcowa wytrzymałość zostanie osiągnięta po całkowitym utwardzeniu Sikaflex-118 Extreme Grab, tj. po upływie od 24 do 48 godzin w temperturze +23 °C, w zależności o warunków otoczenia i grubości warstwy kleju.