sikaflex 221

Sikaflex 221 masa uszczelniaj

8 maja, 2013 Autor admin Wyłączono

Sikaflex 221 

Sikaflex 221 to wysokiej jakości, uniwersalna w zastosowaniach, silnie przylegająca, elastyczna jednoskładnikowa, poliuretanowa masa uszczelniająca. Pod wpływem wilgoci z otoczenia utwardzającą się do postaci elastomeru.

Sikaflex 221 produkowany jest według systemu ISO 9001/14001 gwarantującego wysoką i powtarzalną jakość materiału.

Zalety produktu

– jednoskładnikowy
– trwale elastyczny
– bezzapachowy
– odporny na warunki atmosferyczne
– nie powodujący zjawisk korozji
– nadający się do pomalowania, szlifowania, obróbki mechanicznej
– wykazuje dobra przyczepność do różnorodnych materiałów
– dopuszczony do stosowania, w kontakcie z żywnością (dopuszczenie NSF)

Zastosowanie Sikaflex 221


Sikaflex 221 jest odpowiednim materiałem do wykonywania elastycznych, wytrzymałych i silnie przylegających uszczelnień. Materiałami, które w sposób skuteczny i trwały można uszczelnić i łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach są: stal zwykła, aluminium, metale kolorowe, drewno, materiały ceramiczne, szkło, tworzywa sztuczne. Z uwagi na możliwość powstania naprężeń pękających w materiałach przezroczystych i pigmentowanych należy przestrzegać zaleceń producentów. Produkt jest przeznaczony tylko dla doświadczonych oraz profesjonalnych użytkowników. Zaleca się przeprowadzenie testów dla aktualnie panujących warunków i wybranych powierzchni

Mechanizm Utwardzania
Sikaflex 221utwardza sie poprzez reakcje z wilgocią zawartą w powietrzu. W niskich temperaturach zawartość wody w powietrzu jest z zasady niższa, wobec czego proces utwardzania przebiega wolniej.

Odporność Chemiczna
Sikaflex  221 jest odporny na wodę słodka i morska, warunki atmosferyczne, detergenty, środki myjące i czyszczące jak również rozcieńczone kwasy i zasady.
Przez krótki czas wykazuje odporność chemiczna na paliwa i oleje mineralne, tłuszcze roślinne i zwierzęce. Nie jest odporny na kwasy organiczne i alkohole, stężone zasady i kwasy mineralne oraz rozpuszczalniki.

Sposób nakładania Sikaflex-u 221

Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie uszczelnianych elementów konstrukcyjnych musza być czyste, suche oraz wolne od kurzu i tłuszczu. Szczegółowe zasady dotyczące przygotowania powierzchni znajdują sie w Przewodniku Przygotowania Powierzchni lub w Dziale Technicznym Sika Industry

Nakładanie
Sikaflex 221 nakładać przy użyciu ręcznego lub pneumatycznego pistoletu do wyciskania. Końcówkę dyszy podającej masę przyciąć stosownie do żądanej grubości warstwy uszczelniacza. Podczas nakładania nie dopuścić do uwiezienia powietrza pod masa Sikaflex-u. Optymalna temperatura uszczelnianych materiałów oraz masy Sikaflex winna zawierać sie w przedziale od +15 do +25°C. Nie nakładać masy w temperaturze otoczenia poniżej 5°C i powyżej40°C.

Wygładzanie
Do wygładzania spoiny (fugi) zaleca sie stosowanie preparatu o nazwie Sika® Abglattmittel (Sika® Tooling Agent). Wygładzanie spoiny (fugi) należy przeprowadzić przed powierzchniowym związaniem Sikaflexu.

Czyszczenie
Po zakonczonej aplikacji używane narzędzia można oczyścić z nieutwardzonego Sikaflex’u przy pomocy  Sika®Remover-208. Utwardzony klej można usunąć wyłącznie mechanicznie. Zabrudzone masa ręce i skórę należy niezwłocznie oczyścić przy użyciu ręczników Sika Handclean lub innego przemysłowego środka czyszczącego i wody. Nie używać rozpuszczalników!

Malowanie
Sikaflex 221 może być malowany w stanie niezwiązanym (podczas czasu przylepności). W tym przypadku niezbędne jest przeprowadzenie testów zgodności. Malowanie proszkowe lub lakierami piecowymi może być przeprowadzone tylko po całkowitym utwardzeniu się Sikalfexu. Polakierowana powierzchnia może być narażona na pęknięcia, spowodowane niższa elastycznością farby niż uszczelniacza.


KARTA TECHNICZNA