sikaflex pro-3 sl

Sikaflex PRO-3 SL poliuretan samorozlewny

17 listopada, 2020 Autor admin Wyłączono

Sikaflex PRO-3 SL – Jednoskładnikowy, elastyczny, samorozlewny, poliuretanowy materiał uszczelniający

Sikaflex PRO-3 SL jest jednoskładnikowym, barwnym, elastycznym, samorozlwenym, poliuretanowym materiałem przeznaczonym do uszczelniania wielu rodzajów szczelin w posadzkach i konstrukcjach inżynierskich. Zapewnia wodoszczelne wypełnienie o dobrych właściwościach mechanicznych, jest odporny na substancje chemiczne i pozostaje elastyczny w szerokim zakresie temperatur.

 • Odkształcalność ±35% (ASTM C 719)
 • Dobra odporność mechaniczna i chemiczna
 • Utwardzanie bez wydzielania mikropęcherzyków

Zastosowanie Sikaflex PRO-3 SL

Sikaflex PRO-3 SL przeznaczony jest do uszczelniania szczelin, nacięć, połączeń pionowych i poziomych, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń:

 • w przemyśle spożywczym,
 • na halach produkcyjnych,
 • do stosowania w magazynach,
 • tunelach i na mostach,
 • w nawierzchniach lotniskowych,
 • na parkingach,
 • obszarach obciążonych ruchem pieszym i kołowym,
 • płytek ceramicznych w budynkach użyteczności publicznej.

Charakterystyka / zalety

 • Odkształcalność ±35% (ASTM C 719)
 • Dobra odporność mechaniczna i chemiczna
 • Utwardzanie bez wydzielania mikropęcherzyków
 • Samorozlewny
 • Dobra przyczepność do różnych podłoży
 • Bardzo niska emisja

Pakowanie

600 ml opakowania foliowe20 opakowań foliowych w pudełku
23 litry hoboki
180 litów beczki

Kolor

Czarna, szara (betonowa), inne kolory na zamówienie.

INFORMACJE ŚRODOWISKOWE

 • Spełnia wymagania LEED v4 EQc 2: Materiały niskoemisyjne
 • Emisja LZO klasyfikacja GEV-Emicode EC1PLUS

APROBATY / NORMY

 • Materiał uszczelniający do połączeń niekonstrukcyjnych w posadzkach do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych typ PW EXT-INT CC 25HM zgodnie z normą PN-EN 15651-4:2012, deklaracja właściwości użytkowych w oparciu o ocenę przeprowadzoną przez notyfikowane laboratorium, oznakowany znakiem CE.
 • Stosowane na zimno materiały uszczelniające przeznaczone do stosowania na drogach, lotniskach, pomostach i parkingach zgodnie z normą PN-EN 14188-2:2010 deklaracja właściwości użytkowych w oparciu o badania typu, oznakowany znakiem CE.
 • PN-EN ISO 11600 klasa F 25 HM
 • ASTM C 920 klasa 35
 • Certyfikat ISEGA do kontaktu z żywnością
 • BS 6920 (kontakt z wodą pitną)
 • Odporność na olej napędowy i paliwo lotnicze zgodnie z wytycznymi DIBt
 • Odporność na ścieki zgodnie z wytycznymi DIBt
 • Orzeczenie Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych Nr 8/24/2011 Ocena przydatności do wypełniania pęknięć i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach lotniskowych masy zalewowej Sikaflex® PRO‐3 SL

Zużycie Sikaflex PRO-3 SL

Długość wypełnienia w [m] opakowanie foliowe (600 ml)Szerokość szczeliny [mm]Głębokość szczeliny [mm]
61010
3,31512
1,92016
1,22520
0,83024

Podano wartości teoretyczne, rzeczywiste wartości mogą się różnić ze względu na porowatość i nierówności podłoża, straty podczas nanoszenia, itp.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, suche, mocne i jednorodne, bez smarów, olejów, luźnych cząstek, pyłu. Odspajające się powłoki, mleczko cementowe, stare materiały uszczelniające i inne zanieczyszczenia, które mogą mieć wpływ na przyczepność należy usunąć. Podłoże musi mieć wystarczającą wytrzymałość, aby przenieść naprężenia wywoływane przez materiał uszczelniający podczas przemieszczeń.

Podłoże można oczyścić takimi metodami jak: szczotkowanie, szlifowanie, piaskowanie lub innymi, odpowienimi metodami mechanicznymi.

Przed naniesieniem materiałów gruntujących/aktywatorów lub Sikaflex® PRO-3 SL należy dokładnie usunąć pył, luźny i kruchy materiał z całej powierzchni.

Sikaflex® PRO-3 SL może być stosowany bez żadnych materiałów gruntujących i/lub aktywatorów. Jednak w celu uzyskania optymalnej przyczepności i trwałości oraz w przypadku aplikacji o wysokich wymaganiach, konieczne jest zastosowanie gruntowania i/lub aktywacji:

Podłoża nieporowate

Płytki szkliwione, powłoki proszkowe, aluminium, aluminium anodowane, stal nierdzewna, stal galwanizowana itp. muszą być oczyszczone i przetarte ściereczką nasączoną Sika® Aktivator-205. Przed rozpoczęciem uszczelniania należy odczekać do odparowania rozpuszczalnika przynajmniej 15 minut (maksimum 6 godzin).

Inne metale takie jak miedź, brąz, blachy tytanowocynkowe należy oczyścić i aktywować materiałem Sika® Aktivator-205, naniesionym przy użyciu czystej ściereczki. Po odparowaniu (minimum 15 minut, maksimum 6 godzin) nanieść Sika® Primer-3 N przy użyciu pędzla i odczekać do odparowania minimum 30 minut (maksimum 8 godzin).

Do gruntowania PCW należy stosować materiał Sika® Primer-215 nanoszony za pomocą czystego pędzla. Przed rozpoczęciem uszczelniania należy odczekać do odparowania rozpuszczalnika przynajmniej 15 minut (maksymalnie 8 godzin).

Podłoża porowate Beton, beton napowietrzony, zaprawy na bazie cementu, cegły, kamień naturalny, itp. należy zagruntować materiałem Sika® Primer-3 N nanoszonym za pomocą pędzla. Przed rozpoczęciem uszczelniania należy odczekać do odparowania rozpuszczalnika przynajmniej 30 minut (maksymanie 8 godzin).

Uwaga: materiały gruntujące nie zastępują dokładnego oczyszczenia i przygotowania powierzchni, a także nie poprawiają wytrzymałości podłoża.

Aby uzyskać szczegółowe informacje prosimy o kontakt z przedstawicielem Sika.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Sprzęt i narzędzia należy czyścić bezpośrednio po aplikacji za pomocą Sika® Remover-208. Związany materiał można usunąć tylko mechanicznie.

Do czyszczenia skóry stosować Sika® Cleaning Wipes-100.


Karta techniczna