Sikaflex Floor

Sikaflex Floor uszczelniacz do dylatacji

16 października, 2019 Autor admin Wyłączono

Sikaflex Floor – uszczelniacz poliuretanowy do wypełnień dylatacji w posadzkach

Sikaflex Floor to jednoskładnikowy materiał uszczelniający stosowany najczęściej do uszczelniania dylatacji w posadzkach

OPIS PRODUKTU

Sikaflex Floor to jednoskładnikowy, wiążący pod wpływem wilgoci z powietrza, elastyczny kit uszczelniający na bazie poliuretanu. Materiał o wysokiej odporności mechanicznej. Nadaje się do stosowania w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.

Zastosowanie Sikaflex Floor

Sikaflex Floor jest materiałem uszczelniającym stosowanym o wypełniania szczelin przylegających w posadzkach, szczelin skurczowych w posadzkach przemysłowych, szczelin w posadzkach pomiędzy elementami prefabrykowanymi.

Charakterystyka / zalety

  • Odkształcalność ±25% (ASTM C 719)
  • Utwardzanie bez wydzielania mikropęcherzyków
  • Dobre własności aplikacyjne
  • Dobra przyczepność do różnych podłoży
  • Nie zawiera rozpuszczalników  

Pakowanie

600 ml opakowania foliowe20 opakowań foliowych w pudełku

Kolor

Szara (betonowa)

CHARAKTERYSTYKA

Odkształcalność 12,5% (PN‐EN ISO 9047)

Utwardzanie bez wydzielania mikropęcherzyków

Bardzo Dobre własności aplikacyjne

Doskonała przyczepność do różnych podłoży

Oprócz tego nie zawiera rozpuszczalników

Jest bezzapachowy

Baza chemiczna

Poliuretan wiążący pod wpływem wilgoci (technologia i-cure®)

Czas składowania

Sikaflex Floor przechowywany w fabrycznie zamkniętym, nieuszkodzonym, szczelnym opakowaniu, w odpowiednich warunkach najlepiej zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.

Warunki składowania

Sikaflex® Floor powinien być składowany w suchych warunkach, zabezpieczony przez bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, w temperaturze pomiędzy +5 °C i +25 °C.

Gęstość

 ~1,65 kg/dm3 (PN-EN ISO 1183-1)

Podparcie wypełnienia

Stosować materiał o zamkniętej strukturze, sznur ze spienionego polietylenu.

Spływność

< 2 mm (profil 20 mm, w 50 °C)(PN-EN ISO 7390)

Temperatura otoczenia

Minimum +5 °C / Maksimum +40 °C

Temperatura podłoża

Minimum +5 °C / Maksimum +40 °C

Temperatura podłoża musi być o co najmniej 3 °C wyższa od temperatury punktu rosy.

Szybkość utwardzania

~ 3 mm na 24 godziny (w 23 °C i 50% w.w.)(CQP 049-2)

Czas naskórkowania

~ 60 minut (w 23 °C i 50% w.w.)(CQP 019-1)

Czas wygładzania

~ 50 minut (w 23 °C i 50% w.w.)(CQP 019-2)

Zużycie

Długość wypełnienia w [m] opakowanie foliowe (600 ml)Szerokość szczeliny [mm]Głębokość szczeliny [mm]
61010
3,31512
1,92016
1,22520
0,83024

Podano wartości teoretyczne, rzeczywiste wartości mogą się różnić ze względu na porowatość i nierówności podłoża, straty podczas nanoszenia, itp.

INSTRUKCJA APLIKACJI SIKAFLEX FLOOR JAKOŚĆ PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste i suche, jednorodne, wolne od zatłuszczeń, pyłu i luźnych cząstek. Farby, mleczko cementowe, luźno związane z podłożem cząstki należy bezwzględnie usunąć.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA / GRUNTOWANIE
Sikaflex Floor wykazuje dobrą przyczepność, bez stosowania materiałów gruntujących i/lub aktywatorów, do większości suchych, czystych, i mocnych podłoży budowlanych. Jednak aby uzyskać optymalną przyczepność, w przypadku aplikacji w odpowiedzialnych elementach konstrukcji jak np. budynki wielopiętrowe, oraz jeżeli wypełnienie szczeliny poddane będzie znacznym naprężeniom lub ekstremalnym obciążeniom atmosferycznym konieczne jest zastosowanie odpowiednich preparatów czyszczących i gruntujących. W razie wątpliwości należy wykonać aplikację próbną.

Podłoża nieporowate: Aluminium, anodowane aluminium, stal nierdzewna, stal ocynkowana, powłoki proszkowe lub płytki szkliwione należy oczyścić i aktywować Sika® Aktivator‐205, naniesionym przy użyciu czystej szmatki i odczekać do odparowania minimum 15 minut (maksymalnie 6 godzin). Metale jak miedź, brąz, ZnAl, itp. należy oczyścić i aktywować Sika® Aktivator‐205, naniesionym przy użyciu czystej szmatki. Po odparowaniu (minimum 15 minut) nanieść Sika® Primer‐3 N przy użyciu pędzla i odczekać  do odparowania minimum 30 minut (maksymalnie 8 godzin). Do gruntowania PCW należy użyć Sika® Primer‐215 i odczekać do odparowania rozpuszczalnika przynajmniej 30 minut (maksymalnie 8 godzin).


KARTA TECHNICZNA