Sikaflex – gama specjalistycznych klei i uszczelniaczy szwajcarskiej firmy SIKA

Sika jest firmą specjalizującą się w chemii budowlanej o wiodącej pozycji w rozwoju i produkcji systemów i produktów do klejenia, uszczelniania, tłumienia, wzmacniania i ochrony w sektorze budowlanym i przemyśle motoryzacyjnym. 

CHEMALL – regionalny dystrybutor produktów firmy Sika na Podlasiu.

 

Sikaflex – skuteczny sposób na uszczelnienie złączy, spoin i szczelin w posadzkach, nawierzchniach i innych konstrukcjach.

Sikaflex to cała gama produktów, które spełniają specyficzne wymagania każdego projektu budowlanego. Sikaflexy oraz produkty dodatkowe pozwalają na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez właściciela obiektu lub konstrukcji: mogą być łatwo i bez błędów zainstalowane, są trwałe nie tracąc swoich właściwości z upływem czasu i nie wymagają wysokich nakładów na utrzymanie.


Materiały uszczelniające stanowią jedynie niewielką część projektu budowlanego. Często są traktowane jako nieistotne szczegóły, niemniej jednak pełnią główną rolę w zapewnieniu szczelności obiektu. Zapobiegając tym samym jego uszkodzeniom i w konsekwencji ograniczając koszty ewentualnych napraw.
W celu zapewnienia prawidłowej pracy materiałów uszczelniających przez cały okres użytkowania obiektu lub konstrukcji, niezbędny jest wybór właściwych rozwiązań i technologii, uwzględniający wszystkie potencjalne oddziaływania.
Szczególnie poziome szczeliny dylatacyjne w posadzkach, nawierzchniach dróg i parkingów muszą przenosić duże siły i narażone są na działanie agresywnych substancji chemicznych.

Sikaflex – grupa materiałów niezastąpiona w uszczelnieniach

Szczeliny znajdują się w różnych częściach konstrukcji, np. między betonowymi płytami, w połączeniach pomiędzy posadzką a ścianami, w zbiornikach magazynowych, w ścianach
osłonowych zbiorników itp. Materiały uszczelniające posadzki, nawierzchnie czy też konstrukcje specjalne muszą spełniać różne wymagania w zależności od funkcji i lokalizacji danej szczeliny. Ogólnie rzecz biorąc, takie materiały uszczelniające muszą wytrzymać znacznie wyższe mechaniczne i chemiczne oddziaływania niż materiały do uszczelniania elewacji.

Dlaczego uszczelniacze elastyczne Sikaflex ?

Budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej składają się z elementów, które przemieszczają się względem siebie w wyniku oddziaływań termicznych lub ruchów konstrukcji. Z powodu różnicy temperatur następuje rozszerzenie lub kurczenie elementów budowlanych. Ich
połączenia wydłużają się lub kurczą w sposób ciągły. Ruchy konstrukcji często powodują powstawanie naprężeń ścinających. Naprężenia działają na materiał uszczelniający, wynikających z osiadania konstrukcji, wibracji lub innych obciążeń.

Obszary zastosowań Sikaflex-u i wymagania w stosunku do materiałów uszczelniających

Typowe obszary zastosowań materiałów uszczelniających:

  • Przemysł (lekki, ciężki, półprzewodnikowy, przemysł spożywczy, itp.)
  • Parkingi samochodowe
  • Obszary ruchu pieszych
  • Zastosowania specjalne (stacje paliw, lotniska, ściany osłonowe zbiorników, oczyszczalnie ścieków, itd.)Wymagania w stosunku do materiałów uszczelniających mogą się znacząco różnić w zależności od miejsca zastosowania i stopnia narażenia szczeliny na działanie czynników zewnętrznych.
Sikaflex 11FC – 50 lat na rynku